српски

english


Зоран Андрић

Настолна књига о Светом Апостолу Павлу

стране: 1157-1159

Извод

Професор новозаветног богословља на Универзитету „Јоханес Гутенберг“ у Мајнцу, Фридрих Хорн (Friedrich W. Horn), прихватио се Херкуловског задатка да сабије у референцијално поуздану „настолну књигу“ најсувислије тенденције у изучавању живота, посланица и богословља Светог Апостола Павла. Ово дело је управо објављено под насловом Paulus Handbuch (Mohr Siebeck, Tübingen 2013).

Свети Апостол Павле је, да парафразирамо један аподиктични став Рудолфа Бултмана, оснивач хришћанског богословља. Приређивач овог „Приручника“, Фридрих В. Хорн је у детаљној историјској панорами настојао да реконструише најзначајнија струјања у богословљу Запада у ономе што се у фах-жаргону зове Forschungsstand – од Фердинанда Баура из средине 19. века до савремених тумачења са свим дивергирајућим тенденцијама. Велике егзегетичке школе прохујалих столећа – „Историјско- религијска школа“, „Керигматологија“ Рудолфа Бултмана као и „New Perspective on Paul“ – нису анахроне и нису превазиђене. Савремена богословска наука сноси одговорност и обавезу према питањима тих школа и њиховим резултатима. Отуда овај Приручник настоји да њихове основне линије реконструише и смести у историјски контекст као укрштај различитих перспектива интерпретације живота, дела и потоњег утицаја овог светитеља на целокупну хришћанску мисао.

Више од четрдесет аутора, специјалиста за питања патристике, политичке и социјалне историје раног хришћанства и културног контекста деловања Светог Апостола Павла, аналитички испитују његове Посланице и осветљавају утицај и рецепцију његових богословских списа од антике до савремене епохе. У савременој светопавловској егзегетици је утемељен троугао између дела светитеља, његових посланица и његове теологије, при чему су све стране парадигматичног троугла равномерно и равнозначно суштаствене. Тек се сагледавањем целине тих трију аспеката као живог јединства може формирати целокупна слика.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф