српски

english


Зоран Андрић

Richard Sennett: Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält

стране: 1155-1156

Извод

Ричард Сенет, професор на њујоршком Универзитету, један од најугледнијих социолога и историчара идеја, тврди да су нашем времену – у коме трибалистички сурово влада неједнакост и стална конкуренција међу људима – насушно потребне поуздане и ритуализоване форме сарадње као цемент заједништва.

Фронтиспис ове занимљиве књиге на савршен начин илуструје у каквом прецизном сагласју морају бити замаси весала чланова тима у регати, како би збир индивидуалних снага био уједињен у хармоничан заједнички смер и покрет. Ова визуелна метафора задире непосредно у срж Сенетових теза.

Ричард Сенет је аутор свестрано хваљене књиге Флексибилни човек, у којој је изложио актуелну критику феномена отуђења у виду „усамљености“, и тиме се дотакао осетљиве теме комплексног модерног капиталистичког друштва. У својој најновијој књизи – Richard Sennett: Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält, Hanser Berlin, 2012, која у енглеском оригиналу насловљена као Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation, аутор се прикључује форуму интернационалних дебата о томе да ли је човек по својој природи предодређен за сарадњу/ кооперацију или за агресивни егоизам, односно шта значи таква (можда двострука) карактерна диспозиција у данашњим друштвеним формама? Аутор држи да се људска кооперативност не напаја из унутрашњег етичког импулса, као ни из нужности која проистиче из еволуционистичко- биолошке предодређености, већ из практичног искуства заједништва, попут оног које влада у занатским радионицама и атељеима.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф