српски

english


Иларија Л. Е. Рамели

Хришћанска сотириологија и хришћански платонизам – Ориген, Григорије Ниски, и библијска и философска основа учења о апокатастази –

преводилац: Стефан Милановић

стране: 977-1028

Апстракт

Став Апостола Павла да ће Бог бити све у свему, као и друге делове из Старог и Новог Завета, Ориген и Григорије Ниски узели су као основу за своје есхатолошко учење о апокатастази и крајњем свеопштем спасењу. Истовремено, њихово учење утемељено је на: 1) философским аргументима који су углавном узети из платонизма (на Григоријев спис De anima et resurrectione снажно je утицао платонизам и по форми и по садржају, такође и на Оригена, иако су обојица прво хришћани, па онда платоничари); и 2) на алегоријском тумачењу Светог Писма, још једној тековини хеленистичке културе: Ориген је јако добро познавао стоичка и платонистичкa алегоријска тумачења грчких митова.

ДОИ:

нема

УДК:

27-185.5 Григорије Ниски, свети

27-185.5 Ориген

преузми пдф