српски

english


Александар Раковић

Краткотрајно постојање Источно-православног богословског факултета у Загребу (1920–1924)

стране: 951-976

Апстракт

Кроз архивску грађу Архива Југославије (AJ) и архиве Православног богословског факултета Универзитета у Београду (APBF), као и литературе, рад приказује историју Источно-православног богословског факултета Загребачког свеучилишта.

ДОИ:

нема

УДК:

378.6:271.222(497.11)(497.5)"1920/1924"

преузми пдф