српски

english


Јован Благојевић

Давид и Садок – прилог проучавању левитског свештенства уједињене монархије Израиља –

стране: 439-466

Апстракт

Аутор разматра тему верске политике цара Давида. Најпре се осврће на историјске околности у којима се формира верска политика цара Давида чији је кључни догађај пренос Ковчега савеза у Јерусалим. У тексту се указује на значај свештеничких старешина за реорганизацију култa. Наглашена је, пре свега, улога Садока као родозачетника вековне лозе јерусалимског свештенства. Пажња аутора је усредсређена на проблем Садоковог порекла и родослова, на тзв. јевусејску хипотезу и њену критику аронитско– елеазаревског првосвештеничког порекла. Аутор, затим, прати Давидову реорганизацију свештеничких и левитских редова и служби и закључује да је она спроведена у духу Мојсијевог законодавства, али уз модификације које су захтевале промењене друштвене околности и стварање религијске основе династијско– давидовске идеје.

ДОИ:

нема

УДК:

26-7(33)"-10/-09"

322(33)"-10/-09"

преузми пдф