српски

english


Благоје Пантелић

Савременост Јовове патње [Честертоново и Жижеково тумачење Књиге о Јову]

стране: 425-438

Апстракт

Кроз процену могуће актуелности Књиге о Јову с обзиром на патњу невиних, аутор критички разматра предности и мане некласичне библијске егзегезе на примеру тумачења Књиге о Јову Г. К. Честертона и С. Жижека. Коришћењем резултата савремених философских истраживања избегавају се конвенционалне форме и изрази класичне библијске егзегезе. Некласична егзегеза је успела да избегне анахроност и да пронађе нове путеве којима библијска мисао данас може да се креће и многе увиде и догађаје да осветли са више страна, а пошло јој је за руком и да стара питања постави на нов начин, али и да предочи нове проблеме. И поред предности које оваква егзегеза пружа, она није имуна на превиде који некада и нису баш безазлени и занемарљиви.

ДОИ:

нема

УДК:

141.4 Жижек С.

141.4 Честертон Г. К.

2-185.3:141.4

271.2-243.62-277

преузми пдф