српски

english


Мирослав М. Поповић

Живот и дело Јоакима из Флоре (1130/1135–1201/1202) – кратак осврт –

стране: 407-412

Апстракт

Чланак представља кратак осврт на биографију и дела Јоакима из Флоре, монаха и егзегете Светог Писма из дванаестог века, чији су радови и пророчанства оставили утицај на савременике, а касније на францисканце спиритуалце, јеретике и генерације мислилаца.

ДОИ:

нема

УДК:

272-789:929 Јоаким из Флоре

преузми пдф