српски

english


Зоран Ђуровић

Мито Светог Кирила Александријског

стране: 395-406

Апстракт

Сачуван је један списак мита за цариградске дворјане, каталог „уобичајених поклона“, којима је Свети Кирило Александријски корумпирао виђене људе из престонице, да би га они подржали у спору са Несторијем. Највероватније се налазимо испред једне од највећих корупција за коју историја зна. Само вредност злата поменутог у списку је преко 15 милиона евра (отприлике 450 кг), док је вредност других материјалних ствари (завесе, теписи, казани, столице од слоноваче итд.) нажалост непозната. Да се приметити како ниједан детаљ у овој корупцијској афери није занемарен, тако да су у њу укључене особе најближе (слуге) онима који су одлучивали. Но, да ли је онодобни Кирилов modus operandi био за осуду како је то данас?

ДОИ:

нема

УДК:

27-36:929 Кирило Александријски, свети

343.352:17(37)"03/04"

преузми пдф