српски

english


Зоран Андрић

Рана грчка философија

стране: 683-685

Извод

Серија референцијалних дела Ueberweg – Grundriss der Geschichte der Philosophie данас је у философији – не само на немачком говорном подручју, већ у глобалним размерама – подухват par excellence. Фридрих Ибервег (Friedrich Ueberweg) је име аутора који је између 1863. и 1866. припремио Основе историје философије од Талеса до наших дана у четири књиге. Реч је била о најамбициознијем и најопсежнијем пројекту философско-историјског истраживања. Ова серија је названа тако in honorem приређивачу Ибервегу, и данас је појам философског компендијума парадигматичне референцијалности. У овом, као и у досад објављеним делима о философији антике, а такође и о философији 17. и 18. столећа, изложени су на најкомпетентнији начин најновији резултати у изучавању философских школа, праваца, струјања и контроверзи.

Grundriss der Geschichte der Philosophie је библиографско референцијално дело које је својим прилозима о биографијама философа, својим описима садржаја нормативних и ретких списа, као и својим историјско-систематским излагањем философских доктрина и пријема на који су оне наилазиле, прерасло у референцијално дело без премца. Но, овакви херкуловски подухвати увек захтевају сувише времена. Могли бисмо у вези са концепцијом и перипетијама (велика флуктуација у тиму сарадника) које прате ово дело од године 1968. са патосом рећи: habent libelli sua fata! Како објаснити да је рад на овом делу трајао равних 45 (sic!) година?

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф