српски

english


Борис Стојковски

Мирослав Поповић: Српска краљица Јелена између римокатоличанства и православља

стране: 673-676

Извод

Краљица Јелена, жена краља Уроша I Немањића, и мајка потоњих српских краљева Стефана Драгутина и Стефана Милутина, једна је од несумњиво најмаркантнијих и најзнаменитијих личности српског средњег века. У историографији, али и традицији, остала је позната и као Јелена Анжујска.

Недавно је, у издању Института за теолошка истраживања Православног богословског факултета Универзитета у Београду, а трудом и радом поштованог колеге са Одељења за историју Филозофског факултета у Београду мр Мирослава Поповића, изашла најновија књига која се управо бави животом српске краљице Јелене. У питању је један концизан (на око 120 страна), али врло детаљан и изворима добро поткован преглед живота, деловања, али и традиције везане за српску краљицу Јелену, познату и као Јелена Анжујска.

Мр Мирослав Поповић у свом уводном поглављу се осврће на „Природу проблема и преглед досадашњих истраживања о краљици Јелени“ (стране 7–12). Треба истаћи да аутор, како у овом поглављу тако и у свим наредним, критичком методологијом проучава комплексан проблем биографије српске краљице Јелене. Као добар синтетичар, аутор је у уводном поглављу дао један свеобухватан преглед досадашњих достигнућа у историографији, направивши вредну компилацију и попис кључних историографских дела која су се, у претходних готово столеће и по, бавила животом и делом ове српске средњовековне владарке.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф