српски

english


Ања Абрамовић

Утицај београдског православног кумства на породични култ

стране: 631-662

Апстракт

Рад је настао као резултат шестомесечног проучавања и теренског истраживања хришћанског кумства на територији Београда током 2011. године. Метод прикупљања података био је слободан разговор, уз помоћна питања за интервју са испитаницима и њиховим породицама о овој установи у народу. Циљ мог истраживања било је утврђивање како особа прихвата или не прихвата улогу кума као субјекта, како види себе, а и како га други виде као кума/ у у узајамном односу социјалних мрежа, као и у односу званице и даривања. Битно је и питање која особа у нашем друштву може позвати за кума.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-558.3(497.11)

392.35(497.11)

преузми пдф