српски

english


Варја Нешић

Разговор култура као „отвореност за Друго“

стране: 599-618

Апстракт

У овом раду аутор се окреће значајном примеру мемоарске српске књижевности с почетка 20. века, путопису Исидоре Секулић Писма из Норвешке, и сагледава наведено дело кроз однос путописца према другом и другачијем. Друго је туђа (норвешка) култура, други је човек, друго је бивше ја. Све наведене пројаве другости се у тексту путописа појашњавају на подлози метафизичких и персоналистичких тема, као што су тема стваралаштва, усамљеништва, уметности као аскезе, божанског, итд. Рад води ка закључку да је појам идентитета у другоме (па и Другоме) заправо расправа о смислу егзистенције и да од овог идентитета зависи и егзистенција једне културе као народне творевине. Тиме рад, верујемо, постаје интересантан као прилог културолошким студијама, али и као могући покретач озбиљнијег дијалога домаће богословске и књижевне науке.

ДОИ:

нема

УДК:

316.722(497.11:481)

821.1563.41.09-992 Секулић И.

преузми пдф