српски

english


Александар Раковић

Карловачка богословија: од корака до остваривања статуса факултета (1914–1920) према накнадном признању факултетског ранга (1925–1933)

стране: 583-598

Апстракт

Кроз архивску грађу Архива Југославије (AJ) и архиве Православног богословског факултета Универзитета у Београду (APBF), као и литературе, рад приказује дуг пут Карловачке богословије ка признању високошколског статуса тој образовној институцији.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-754(497.113)"1914/1933"

378.6:271.2(497.113)"1914/1933"

преузми пдф