српски

english


Далибор Петровић

Православна Црква у Босни и Херцеговини од 1766. до 1920. године

стране: 567-582

Апстракт

Православна Црква је у Босни и Херцеговини у периоду од 1766. до 1920. године прошла један веома потресан пут. У овом временском раздобљу дошло је до великих глобално– политичких промјена, а које су оставиле великих посљедица на православље у БиХ. Вријеме од укидања до обнављања самосталности Српске Патријаршије, карактерише борба српског народа за повратак националне јерархије али и права на самобитност и национално достојанство. Оно је било оспоравано на разне начине и представници Цркве и народа су морали пристајати на разне компромисе како би у датом моменту остварили максимум правног признања. Са данашње историјске дистанце могуће је, донекле, сагледати колико је то био мукотрпан и захтјеван рад.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-9(497.6)"1766/1920"

преузми пдф