српски

english


Радован Пилиповић

Поглед на прошлост Српске православне епархије зворничко– тузланске

стране: 535-566

Апстракт

Аутор у овом тексту даје синтетички преглед историјског развоја Српске православне епархије зворничко– тузланске, издвајајући најзначајније догађаје, личности и процесе који су градили повијест ове епархије и њених организационих претеча. Изграђена експозиција раскида са устаљеним фактографским оковима домаће црквене историографије, али, исто тако, није лишена чињеничних основа из односне литературе, објављених извора, али и необјављених података из важних, мало дотицаних, архивских збирки и фондова. Без претензија да текст буде коначан, настојало се да се понуди довољно чврст и сигуран нацрт за будућа свеобухватнија и дубља истраживања српске црквене и националне прошлости сјевероисточне и источне Босне.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-773-9(497.6)

преузми пдф