српски

english


Владан Миливојевић

Старохришћански грађевински објекти Ниша и околине

стране: 467-522

Апстракт

У раду су обрађени старохришћански објекти Ниша и околине, на простору који обухвата круг пречника око 25 km са центром у Нишу. Реч је остацима цркава, зиданим гробницама типа хипогеум и једном мартиријуму. Након историјата истраживања и сажетог историјског прегледа, следи појединачан опис ранохришћанских објеката, са подацима о њиховом положају, архитектонским и грађевинским одликама, декорацији, гробовима и евентуалном покретном материјалу.

ДОИ:

нема

УДК:

27-523(497.11)"03/06"

904:726(497.11)"03/06"

преузми пдф