српски

english


Милена Стефановић Сајц

Свет(л)ост ореола: настанак и развој у оквиру хришћанске иконографије

стране: 151-172

Апстракт

Рад прати преглед развоја феномена од идеје круга као архетипског мотива до конкретног иконографског симбола који има значење, свој одређени знаковни језик. Ореол је откриће хеленистичке епохе, и представља пример преузимања античке форме као и њене христијанизације. Богословска мисао се одразила у чину њеног одбијања, а затим поступног прихватања и коначног појављивања ореола у зидном живопису што је наш предмет разматрања. Овај симбол се у почетку ранохришћанске уметности везује за догму о Христовој божанској природи и за тематику тријумфалне царске иконографије, а у времену које је следило постаје иконографско обележје и светитеља Цркве. До краја VI века употреба ореола постала је уобичајена.

ДОИ:

нема

УДК:

27-526.62

преузми пдф