српски

english


Жељко Р. Ђурић

Икона и савремени визуелни медији

стране: 39-68

Апстракт

У раду се говори о положају иконе у свету савремених визуелних медија. Савремени свет је опхрван сликом, у чему икона губи свој повлашћени положај који је вековима имала у византијској култури. Ипак, икона има своје место у друштву, али остајући пре свега култни предмет. Језик иконе се данас користи у остварењу бројних, често супротстављених циљева. Са једне стране, Црква настоји да одбрани икону од нове најезде иконоборства, док се путем медија, њени композицијски елементи рашчлањују или у целости примењују у сврху дубљег манипулативног утицаја на окружење. Свет рекламе на драматичан начин засићује тржиште које потребује визуелну вест, при том је практична корист једини покретач, а поруке дубљег смисла се могу једино наћи у квалитетном филму. Развој масовних комуникација настаје у периоду европског секуларизма, када је хришћанска етика престала да прожима све сфере људског живота и друштва. Сви првобитни културни облици, сви одређени језици апсорбују се у говору рекламе. То је тријумф површног облика, најмањи заједнички именитељ свих значења, нулти степен смисла.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-526.62

преузми пдф