српски

english


Чедомир Ребић

Узори и трагови стваралаштва у новом духовном свијету

стране: 581-591

Апстракт

Ideals and Traces of Creativity in the New Spiritual WorldКултурна традиција која се чувала и развијала у књижевној дјелатности епохе Немањића пројављује се и у подунавској књижевности. Поред изворних начела и форми које је чувала у свој древности и истинитости у историјском току развоја српске књижевности, културна традиција у помјереним књижевним центрима своју улогу најснажније остварује у духовној сфери гдје се црквеност и светост сагледавају као категорије живота. Некадашње јединство Цркве и државе, у раздобљу светородне династије Немањића, пројављује се кроз повезаност Цркве и народа у новим средиштима друштвеног живота. У различитим видовима стваралаштва, највеће вриједности, и естетске и духовне, српска грађанска поезија достигла је у циклусима пјесама у којима теме и мотиви исходе из јеванђељских мисли и осјећања. Овдје се сагледава како је љубав покретачка снага живота личности о којој се ствара духовни портрет; овдје се сагледава како је љубав исходиште у сваком стваралачком чину. Свеобухватна љубав утврђена Божијом благодаћу, љубав која се преображава у мистичну, изазива у души читаоца неизрециву радост и весеље. Читајући ову поезију, Христова слава почиње да просијава у души и да јој открива путеве који воде у благодатну заједницу. На духовним вриједностима ове поезије сагледава се трајање културне традиције.

ДОИ:

нема

УДК:

27-291:271.2-1"14/18"

821.163.41.09-1"14/18"

преузми пдф