српски

english


Ивица Чаировић

Каролиншка ренесанса – културни препород који је променио Западну Европу

стране: 553-563

Апстракт

Рад се бави описом мишљења – углавном историчара са Запада из XX века – о каролиншкој ренесанси, као о феномену у историји. Пошто је ово прегледни рад, истакнут је низ догађаја са најупечатљивијим личностима које су биле задужене за развој идеологије и културе у Франачкој у IX веку. Каролиншка ренесанса показује савременом човеку колико су тада за препород друштва значили наука, истраживање и образовање. Истичући овај историјски феномен остајемо на становишту да је Карло Велики био велики реформатор у Западној Европи и да је оставио залог за будућност, који је – нажалост – у потоњим столећима био и негативно реализован.

ДОИ:

нема

УДК:

930.85(4-15)"7/8"

преузми пдф