српски

english


Мирослав М. Поповић, Давор Петровић

Хришћански свет европског Запада и амерички домороци у огледалу расправе Лас Касас – Сепулведа (1550–1551)

стране: 533-552

Апстракт

Предмет овог рада јесте расправа која се током 1550. и 1551. године водила у Ваљадолиду између Бартоломеа де лас Касаса и Хуана Хинеса де Сепулведе, а чији је циљ било утврђивање оправданости шпанских колонијалних освајања на тлу Америке. На основу објављених извора и расположиве литературе скициран је друштвеноисторијски оквир у којем се поменута расправа одвијала, а дате су и исцрпне биографије њених непосредних учесника. Нарочита пажња посвећена је антрополошким импликацијама ове расправе.

ДОИ:

нема

УДК:

272-1:929 Сепулведа Х.

272-725:929 Лас Касас Б.

272-76:316.722(=87)"15"

304.3(=87):27-1(460)"1550/1551"

преузми пдф