српски

english


Ненад Д. Мијалковић

Богословље Свете Тајне Евхаристије у Римокатоличкој цркви

стране: 495-531

Апстракт

У овом раду изложићемо преглед литургијско- богословског поимања Свете Тајне Евхаристије кроз историју. Објашњење у вези са Светом тајном пратиће одговарајућа сведочанства из Светог Писма, као и из дела појединих ранохришћанских отаца Цркве. Потом, биће консултовани релевантни богословски, светотајински аспекти средњег века, доба схоластике, Тридентског сабора, те, напослетку, Другог Ватиканског сабора, при чему неће бити пренебрегнута ни теолошка промишљања појединих истакнутих римокатоличких и православних богослова о Светој Тајни Евхаристије. Овом радом ставићемо акценат на разматрање литургијско- богословског смисла Свете тајне у складу са њеним еклисиолошким, христолошким, пневматолошким и есхатолошким искуством у животу Цркве.

ДОИ:

нема

УДК:

272-55-549

преузми пдф