српски

english


Жељко Р. Ђурић

Oнтолошке разлике у фотографији и икони

стране: 479-494

Апстракт

Рад се бави анализом фотографског снимка и иконе, трагајући за онтолошким аспектима који су у вези са феноменом времена и вечности. Фото- снимак, због свог изразито историјског карактера, бива показатељем и сведоком смрти као продукта тварног и пролазног. С друге стране, икона сведочи о покушају превазилажења историјског, указујући на један свет будућности. Икона полази од фотографског, портретског и историјског, али у наставку указује на онострано. На крају се анализирају сличности фотографије и иконе, које извор налазе у свом репродуктивном карактеру и потреби понављања.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-526.62-1

77.01:111

преузми пдф