српски

english


Ања Абрамовић

Етно-социолошко истраживање иницијације Свете Тајне Крштења (на узорку популације Цркве Свете Тројице у Земуну)

стране: 593-612

Апстракт

Рад је настао као резултат теренског истраживања међу популацијом особа у Цркви Св. Тројице у Земуну. Истраживањем сам обухватила ставове људи који су се подвргли иницијацији крштења, као и оних који то нису још учинили. У раду се помиње и однос испитаника према националном/ универзалном идентитету хришћана и њиховом социјалном мрежом на територији београдске општине Земун.

ДОИ:

нема

УДК:

316.64:271.2-558.3/.4(497.11)"2009/2011"

316.74:2(497.11)"2009/2011"

преузми пдф