српски

english


Ивица Чаировић

Активност англосаксонских мисионара међу паганским – германским – племенима у VIII и IX веку

стране: 281-296

Апстракт

Мисионарски покрет из англосаксонске Енглеске неприметно започет крајем VII века, у VIII веку је доживео свој врхунац на просторима северозападне Европе. Утицај англосаксонских мисионара немерљив је за овај део европског континента, како у сфери религије, тако и у сфери културе. Мисионарење је било преломни тренутак за Западну Европу, који је означио почетак једне нове ере, јер је ишао упоредо са настајањем и развојем династије Каролинга. Дакле, делатност англосаксонских мисионара и њихови циљеви су се поклопили са политичком идеологијом Карла Великог, те је дошло до промена у свим сферама политичког и верског живота међу племенима на простору северозападне Европе.

ДОИ:

нема

УДК:

27-76(363)"07/08"

преузми пдф