српски

english


Јоанис Каравидопулос

Од римске политике до хришћанске теологије – трансформација савремене политичке терминологије у нову теолошку терминологију у 1. посланици Солуњанима Апостола Павла –

преводилац: др Предраг Драгутиновић

стране: 273-280

Апстракт

Приложени текст нуди један начелан преглед употребе политичке терминологије у 1. посланици Солуњанима Апостола Павла. Сажет преглед одабраних места показује да апостол свесно користи владајућу политичку терминологију тога времена у свом теолошком речнику. Хришћанска теологија је од самог почетка била политичка: нова стварност у коју су хришћани позвани да живе очекујући Други долазак Христов у директној је опозицији са политичким реалијама овога света. Циљ таквог поступка је да теолошки исказ учини савременим и ефектним, што би увек требало да буде његова кључна особина.

ДОИ:

нема

УДК:

27-248.58-277

преузми пдф