српски

english


Давор Џалто

Православна Црква и друштвени развој

стране: 263-272

Апстракт

У овом чланку аутор разматра неке од основних претпоставки односа Православне Цркве и друштвеног развоја – схваћеног не само у смислу богаћења једног друштва већ и у смислу подизања нивоа образовања људи, развоја демократских институција, права итд., осврћући се у завршном делу на однос Цркве и државе и потенцијалне опасности од метафизичког оправдавања друштвеног уређења, односно посветовњачења Цркве.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-662:316.42

322:271.2

преузми пдф