српски

english


др Предраг Пипер

Ксенија Кончаревић и Милан Радовановић: Руско-српски и српско-руски теолошки речник = Русско-сербский и сербско-русский богословский словарь

стране: 413-416

Извод

Руско-српски и српско-руски теолошки речник проф. др Ксеније Кончаревић и Милана Радовановића представља не само први такав речник у руској и српској двојезичној лексикографији и један од ретких речника тога типа у словенској двојезичној лексикографији, него и јединствен лексикографски подухват по веома успешном споју лексикографске, лингводидактичке, традуктолошке и теолингвистичке теорије и праксе. Истовремено, Руско-српски и српско-руски теолошки речник је плод не само исцрпног критичког увида аутора у обимну лексиколошку и лексикографску литературу, него и вишегодишњег истраживачког, наставничког и преводилачког искуства његових аутора и одлична потврда њихове високе професионалности.

Већ сама чињеница да је Руско-српски и српско-руски теолошки речник проф. др Ксеније Кончаревић и Милана Радовановића у српској и руској лексикографији први у својој врсти јасно говори да се тај речник одликује за науку важним својством новог доприноса у датој области.

Нарасла потреба широког круга потенцијалних корисника за таквим речником, међу којима су на првом месту студенти Богословског факултета, али и студенти руског језика на Филолошком факултету (као и други могући) корисници тог речника, доказ је актуелности Руско-српског и српско-руског теолошког речника.

Упућени у теорију и праксу двојезичне лексикографије лако ће препознати у Руско-српском и српско-руском теолошком речнику његову оригиналност и у концепцији, и макроструктури, као и у микроструктури речничког чланка.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф