српски

english


Ивица Чаировић

Појам и циљ мисионарења у хришћанској Цркви на Истоку и Западу (од VII до X века)

стране: 127-142

Апстракт

Мисија је веома значајна служба у Цркви Христовој, и током векова је спровођена како на Истоку, тако и на Западу. Прву заповест о мисионарењу добили су апостоли од самог Господа Исуса Христа. Вековима су се мисионари односили према свом животу као што је и Христос заповедио, те су на тај начин многи постали равноапостолни светитељи. Ово је кратка анализа мисионарења на Истоку и на Западу од 600. до 900. године, са опсервацијама о методологији, и представља преглед неколико становишта о појму мисионарења, са истакнутим хипотезама о разликама и сличностима у схватању овог појмa.

ДОИ:

нема

УДК:

27-76"06/09"

преузми пдф