српски

english


Радован Пилиповић

Св. Јероним Стридонски и историјски контекст „Знаменитих мужева“

стране: 91-106

Апстракт

Рад се бави контекстуализацијом дела „О знаменитим мужевима“ у целокупном књижевно- богословском опусу Св. Јеронима Стридонског. Пратећи склоп и тенденцију списа, постављајући ово пионирско остварење (као прву историју хришћанске књижевности) у зависност од општих токова епохе и појединих момената из Јеронимове биографије, тежиште текста иде на вредновање података поменутог списа за патрологе и историчаре ране Цркве. Такође, поред прегледа могућих убикација античког Стридона, рад се дотиче и историје поштовања Св. Јеронима на хришћанском Истоку и Западу.

ДОИ:

нема

УДК:

27-29 Јероним Стридонски, свети

27-36:929 Јероним Стридонски, свети

821.124'04.09 Јероним Стридонски, свети

преузми пдф