српски

english


Владимир Вранић

Оправданост наглашавања националног идентитета и етничке припадности у Православној Цркви

стране: 17-40

Апстракт

Нација и етнија (етнос), како их данас схватамо, постају два социолошка феномена тек од друге половине 18. века, тачније након Француске револуције. Упркос томе, у црквеним круговима и још чешће ван њих, могу се чути критике на рачун Цркве која је у данашње време „пала под утицај“ ова два феномена и „у опасности је“ да их у потпуности прихвати. Међутим, проблем је што се те критике заснивају на традицији и историји Цркве из времена далеко пре настанка идеја данашње нације и етније. Али, иако су поједине теме нове за Цркву, не треба их аутоматски сврставати у неканонске. Овај рад је покушај указивања на чињеницу да Црква од својих најранијих времена није била против нације и етније као таквих, већ једноставно никада у историји оне нису биле предмет њене расправе нити су у Цркви виђене као евентуални проблем. Са друге стране, ова два социолошка феномена, како их данас схватамо, неминовно отварају нова питања за Цркву и њену организацију, те и овај рад обухвата више црквено- канонских тема које су непосредно повезане са данашњим поимањем нације и етније.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-67:316.356.4

271.2-77

преузми пдф