српски

english


Данко Страхинић

Јелена Јабланов Максимовић (ур.): Социјално учење Католичке цркве и његови импулси за будућност: Школа за друштвено- политичко деловање као допринос Католичке цркве друштвено- политичком усавршавању

стране: 208-209

Извод

Књига коју представљамо је заправо врста упутства за образовни програм „Центара за друштвено-политичко усавршавање хришћана“ који се појавио у СР Немачкој педесетих година 20. века и који је преношен путем школа тј. курсева у неколико тамошњих дијецеза. Циљ је био да се широки слојеви становништва упознају са социјалним учењем Римокатоличке цркве, али и знањима о друштвеним, економским и политичким питањима. Жеља је била да се оспособе појединци – да у различитим друштвеним структурама допринесу решавању социјалних проблема и успостављању праведнијег друштвеног поретка у виду израза хришћанске одговорности.

Посреди је модел који је Римокатоличка црква понудила у једном друштвено- историјском контексту и који је имао успеха, што само по себи не значи да је примењив у неко друго време или у неком другом друштву. Ипак, потребно је обратити пажњу на ово издање.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф