српски

english


Александар Ђаковац

Писмо Св. Максима Исповедника ученику Анастасију

стране: 3-16

Апстракт

Поред превода Писма Св. Максима ученику Анастасију, аутор упућује на време настанка списа, анализира питање адресата и даје краћи преглед историје текста. Поред тога, аутор пружа детаљнији преглед историјских околности које су претходиле и непосредно следовале писању овог писма, како би пружио јаснију слику о околностима његовог настанка. Аутор даје и богословску анализу диотелитске христолошке позиције Св. Максима која је у основи ставова које у овом тексту заступа, као и анализу позног монотелитства патријарха Петра Константинопољског, указујући на богословски значај овог кратког документа.

ДОИ:

нема

УДК:

27-31 Максим Исповедник, свети (044)

преузми пдф