српски

english


Пјер Пире

Христологија и Тријадологија Св. Максима Исповедника према његовој формули о природама – „Христос је из две, у две и две природе“

преводилац: Ирина Радосављевић

стране: 177-184

Апстракт

У овом раду разматрају се елементи троделне формуле о Христовим природама – „Христос је из две, у две и две природе“ – коју Максим Исповедник често употребљава у својој одбрани православне Христологије. Аутор наглашава њен значај анализирајући сваки елемент понаособ и указује да ова формула представља допуну и продубљење претходне христолошке мисли и да је чврсто утемељена у Тријадологији.

ДОИ:

нема

УДК:

27-31 Максим Исповедник, свети

преузми пдф