српски

english


Петар Рајчевић

Веронаука у наставним плановима и програмима за основне школе у нововековној Србији

стране: 609-632

Апстракт

На основу сачуваних наставних планова и програма од 1838. до 1945. године сазнајемо које су садржаје веронауке ђаци учили у тадашњим основним школама у Србији. Ради боље прегледности проучавани наставни планови и програми груписани су у неколико историјских периода (од Кнежевине Србије, преко Краљевине Србије, Краљевине СХС/Југославије, до ратног периода 1941–1944/45. и почетка изградње социјализма у ДФЈ и Народне Републике Србије у њеном саставу). Живот и рад у држави, школи и Цркви представљао је складну, јединствену целину. Сви познати педагози у садржајима верске наставе видели су изванредну могућност за развој друштвено пожељне, моралне личности. Зато је у наставним плановима за основне школе овај наставни предмет заузимао прво место и био центар око кога су се окупљали сви остали наставни предмети. Изнимку је представљао последњи период, у којем долази до гашења овог наставног предмета и забране изучавања верских садржаја у просторијама школске зграде.

ДОИ:

нема

УДК:

37.014.523(497.11)"18/19"

371.3::2(497.11)"18/19"

преузми пдф