српски

english


Срећко Петровић

Библијски Бог Творац и стварање: кратки осврт на такозвани „библијски креационизам“

стране: 579-608

Апстракт

Поједини православни богослови, клирици и лаици по питању схватања Божијег стварања посежу за увидима и закључцима северноамеричких фундаменталистичких деноминација, односно за аргументима „библијског креационизма“. Да ли је потребно и уопште могуће протестантску креационистичку науку насадити на тло православне вере? Сматрамо да је одговор одричан, а у овом раду ћемо покушати да укажемо на основне разлоге зашто мислимо да је тако. Поред тога, у тексту ћемо се посебно осврнути на деловање креационистичког покрета у Србији и окружењу.

ДОИ:

нема

УДК:

27-23-277

271.2-172.2

преузми пдф