српски

english


Марина Табаковић

Литургијска и доктринарна функција иконе и савремена црквена стварност

стране: 547-566

Апстракт

У овом раду аутор истражује начине на које икона фукционише у савременој црквеној стварности. Анкетно обухвативши већу групу испитаника, те потом анализирајући њихове резултате, показује да се у свести наших савременика богослужбено и доктринарно икона не разумева и доживљава на начин на који је то богословски и духовно конципирано. Аутор, потом, предлаже начине превазилажења ове кризне ситуације.

ДОИ:

нема

УДК:

316.644:2(497.11)

316.644:271.2-526.62(497.11)

преузми пдф