српски

english


Јуриј Данилец

Делатност епископа Серафима (Јовановића) и Јосифа (Цвијовића) у Подкарпатској Русији и у Прешовској области (према материјалима из часописа „Православна Карпатска Русија“ (1928–1931. г.))

стране: 653-674

Апстракт

У овом раду се анализирају прилози из часописа „Православна Карпатска Русија“ («Православная Карпатская Русь») који сведоче о деловању српских епископа Серафима (Јовановића) и Јосифа (Цвијовића) у Подкарпатској Русији и у Прешовској области. Аутор разматра материјал из часописа помоћу проблемско- хронолошког принципа, детаљно описујући организациони и мисионарски рад ових епископа и њихово друштвено деловање.

ДОИ:

нема

УДК:

070.482ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ"1928/1931"

271.222(497.11)-76(477)"1928/1931"

преузми пдф