српски

english


Жарко Б. Вељковић

Шта значи Оуреши на Милутиновој плаштаници?

стране: 645-652

Апстракт

У Музеју Српске Православне Цркве у Београду чува се Милутинова плаштаница са српскословенским записом, написаним старословенским правописом: †ПОМѦNHБЄ̃ДƔШѪРАБАСВОЄГоМHЛƔТHNАƔРЄШH, у преводу: (У име Оца, Сина и Светог Духа,) не заборави, Боже мој, на душу Свог слуге Милутина Уреша!, што је један лични nomen и један титуларни, а пошто краљ Милутин званично не користи своје име, него титуларно Стефан Урош, реч је о „незваничним“ круговима блиским краљу. У натпису на Милутиновој задужбини Грачаници стоји: СТФNО ƔРЄШЬ КРλЬ, у преводу: краљ Стефанос Уреш, што су два титуларна nomena, тј. пун титуларни nomen, дакле реч је о званичном контексту. А натпис крај Милутиновог портрета у Краљевој цркви у Хиландару гласи: СТЄ́Фſ҃Ν̉Є̉ΝΧΩ̃ΤΟΘΩ̃ΠΙ҆ϛΟὖРЄСІСК, у преводу: Стефан, у Богу Христу благоверни господар Урош. У раду се тумачи да је овај српскословенски облик Ѹрешь „посрбљено“ византијско грчко Οὔρεσις, што је „њихова верзија“ нашег српског, домаћег имена Ѹрошь, при чему је писање „по грчки“ Стефанос Ѹрешь уместо српскословенског Стефань Ѹрошь само део Милутиновог увођења византијских обичаја и институција у Србију онога доба.

ДОИ:

нема

УДК:

811.163.41'373.23:81'373.6

930.2:003.072=163.41"13"

преузми пдф