српски

english


Радомир Маринковић

Верска настава у Србији између традиционализма и секуларизма

стране: 633-644

Апстракт

Верска настава представља најважније поље црквене мисије данас. Од повратка у државне школе, Верска настава, њено место и улога у васпитно- образовном систему, представља предмет жестоких полемика. Ипак, поред свих потешкоћа, Веронаука је предмет који је заузео своје место у васпитно- образовном систему и чији резултати постају све видљивији. Међутим, сам друштвено- историјски контекст у коме се Верска настава данас одвија представља велики изазов за Цркву. Секуларизам је продро у све поре друштвеног и индивидуалног живота гурнувши религију на маргине. Међутим, одговор на изазове секуларизма не треба тражити у прошлости и повратку традиционалном образовању, традиционалним вредностима... Традиционализам не представља ништа мање искушење за Цркву и њену мисију, јер оно што данас подразумева „традиционално хришћанство“ садржи у себи много више паганских него црквених елемената. Хришћанство које жели да буде алтернатива животу у секуларном друштву, треба да буде аутентично. Веронаука може имати успеха само ако представља израз и одраз аутентичног хришћанског искуства и црквеног живота.

ДОИ:

нема

УДК:

37.014.523(497.11)

371.3::2(497.11)

преузми пдф