српски

english


Александра Малешевић

Породичноправни и хришћански аспект материнства и очинства у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења

стране: 339-362

Апстракт

Све већа примена поступака биомедицински потпомогнуте оплодње (БМПО) довела је до потребе законског уређења услова њихове примене. Циљ спровођења поступка и заштита интереса субјекта ради којег се поступак врши добијају примарни значај при формирању уређујућих правних регулатива. Са друге стране, хришћански приступ биомедицинским темама захтева нужно утемељење на биомедицинским чињеницама. Неповредивост интегритета људске личности, имајући нарочито у виду личност детета, бива незаобилазан критеријум прихватљивости поступака БМПО. Материнство и очинство, као категорије родитељства представљају превасходно биолошке категорије, и као такве их треба разматрати. Оне стоје у условном односу родитеља, мајке и оца, према детету, јер представљају њихов биолошки однос.

ДОИ:

нема

УДК:

27-4

347.63

349:618.177-089.888.11

преузми пдф