српски

english


Јован Тимотијевић

Српске привилегије и њихов утицај на уређење и реформу црквено- народног живота у Аустроугарској монархији у периоду од Велике сеобе до краја владавине Јосифа II (1690–1790)

стране: 301-320

Апстракт

У овом раду биће приказан положај српског народа под аустроугарском влашћу у периоду од 1690–1790 године. Сам положај и права Срба одређивана су документима који су издавани од стране aустроугарских владара. Привилегије које су добијали гарантовале су им потпуну црквену и делимичну световну самоуправу. Та права касније су сужавана и у потпуности укинута. Нарочито важна два документа су Деклараторија и Конзисторијална система, којим је извршена потпуна реформа уређења Карловачке митрополије. Овом реформом Црква је потчињена држави, тако да није могла решавати важна питања без мешања владара. У овом раду ставићу акценат на онe документe који су суштински мењали положај српског народа и Српске Православне Цркве у Аустроугарској.

ДОИ:

нема

УДК:

322:271.222(497.11)(439.5)"1690/1790"(093.2)

94:323.1(=163.41)(439.5)"1690/1790"(093.2)

преузми пдф