српски

english


Зоран Андрић

Како је контрола државе утицала на литературу: Од пререволуционарне Француске до Немачке демократске републике

стране: 415-418

Извод

Цензор је систему лојалан, игнорант, бирократа који служи ауторитативној, репресивној држави и наноси књижевности велику штету. Ово је еуфемистичка слика. Ту тезу потврђује Роберт Дарнтон у својој фасцинирајућој и бриљантно истраженој новој књизи – Robert Darnton: Die Zensoren. Wie staatliche Kontrolle die Literatur beeinflusst hat. Vom vorrevolutionären Frankreich bis zur DDR, Siedler Verlag, München 2016, чији оригинал још сугестивније гласи: Censors at Work. How States Shaped Literature. Историчар показује којим механизмима контрола литературе функционише и ко су људи који су стајали у позадини. Предреволуционарна Француска, Индија за време колонијалне владавине, ДДР режим. Да би се приближио феномену цензуре, Дарнтон посматра различита времена и различита места. У средишту студије стоји личност цензора, његов рад, његова саморазумљивост, његов однос према ауторима, издавачима и књижарима.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф