српски

english


Фива (Савковић)

Predrag Dragutinović, Karl-Wilhelm Niebuhr and James Buchanan Wallace (прир.), The Holy Spirit and the Church according to the New Testament – Sixth International East-West Symposium of New Testament Scholars Belgrade, August 25 to 31, 2013

стране: 399-404

Извод

У новембру 2015. обједињени су и публиковани радови Шестог интернационалног источно–западног симпосиона проучавалаца Новог завета под називом Свети Дух и Црква у Новом Завету, који је одржан на Православном богословском факултету у Београду од 25. до 31. августа 2013. године у организацији друштва Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS). Публикацију на енглеском језику под истим насловом – The Holy Spirit and the Church according to the New Testament – приредили су Предраг Драгутиновић, Karl-Wilhelm Niebuhr и Bruce Wallace, а издала тибингенска издавачка кућа Mohr Siebeck.

Овим зборником радова документован је важан међународни дијалог између православних, римокатоличких и протестантских проучавалаца Библије о схватању улоге и значаја Светог Духа у Цркви на основу новозаветних текстова. Анализирани су различити литерарни изрази ранохришћанских писаца о Светом Духу, и њихова рецепција у патристичкој литератури и литургијском животу. Све теме су упоредно разматране с православног и „западног“ гледишта, да би чланови различитих хришћанских традиција могли да поделе своја искуства и закључке на путу ка савршеном поимању Духа. У том циљу узет је у обзир и шири литерарни и иконографски контекст Новог Завета, као живи, динамични одјек новозаветних текстова у црквеним заједницама. Учесници су водили дијалог са иновативном смелошћу и међусобним поштовањем, па су овај сусрет доживели као „најбољи пример присуства Светог Духа у хришћанским црквама“ (455).

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф