српски

english


Немања Ђукић

Шта је дијалог? (Дијалог као ђаконство или о есхатолошкој реконструкцији присуства)

стране: 85-90

Апстракт

Полазећи од уобичајене дијалошке ситуације, у којој (са)говорници наступају из властитих позиција, због чега умјесто другог проналазе самог себе, те због чега њихов сусрет завршава не-споразумом (ентропијом егоизма) умјесто дијалогом (пре-сабирањем), у чланку који слиједи настојимо деконструктивно показати да је претпоставка дијалога претходно прихватање властитог одсуства како би се избјегло језичко нормирање искуства другог у хоризонту властите реификације.

ДОИ:

нема

УДК:

159.923.2

преузми пдф