српски

english


Зоран Андрић

Анселм Грин и Михаел Грин: Бог и квантна физика

стране: 190-192

Извод

Дуго су религија и физика били сасвим два раздвојена света, у којима је класична физика догматски арогантно држала да познаје све сфере појавног. У међувремену су се открића у области астрономије, благодарећи теорији релативитета и квантној физици, тријумфално пробила до сазнања да изван перцептивне (опажајне) физичке реалности, егзистира нешто више. Та факта из света физике бивају допуњавана теолошким рефлексијама о односу природних наука и теологије, о духу и материји, вери и разуму, као и о квантној физици која у науци револуционира представу о Богу.

Многи људи данас верују пре резултатима природних наука но теологији. Но управо су нова сазнања у квантној физици, теорији релативитета и космологији довели до измене парадигми у односу физике и религије, која задуго није примећена.

На веома разумљив начин објашњавају физичар Михаел Грин заједно са својим братом бенедиктинским монахом, теологом Анселмом Грином, зашто религија и модерна физика не противрече једна другој, већ се међусобно допуњују. На својеврстан начин су религија и физика путеви који са различитих полазних тачака воде заједничком и кохерентном сазнању стварности.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф