српски

english


Зоран Андрић

Peter Gemeinhardt (прир.): Athanasius Handbuch

стране: 131-132

Извод

Приручник о Св. Атанасију Великом (†373) представља укрштање различитих перспектива интерпретације живота, дела и потоњег утицаја овог светитеља на целокупну хришћанску мисао. Више од тридесет аутора, специјалиста за питања патристике, политичке и социјалне историје раног хришћанства и културног контекста деловања Св. Атанасија Великог аналитички испитују његова појединачна дела и расветљавају утицај и рецепцију његових богословских списа од антике до савремене епохе.

Св. Атанасије Велики је стајао у средишту теолошких контроверзи у 4. веку по рођењу Христовом. Био је и остао један од највећих ауторитета патристичког учења и предања. Мишљења о месту и улози Светог Атанасија Великог у историји Цркве су подељена, односно оно што би се назвало communis opinio не постоји. Отуда је, сходно намери приређивача овог зборника Петера Геменхарта, циљ био да се представе различита мишљења о личности Св. Атанасија у контексту историје Цркве у 4. веку.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф