српски

english


Протођакон Зоран Андрић

15. Internationaler Kongress Renovabis Ländliche Räume im Umbruch. Herausforderungen in Mittel- und Osteuropa

стране: 129-131

Извод

У Фрајзингу, столици Минхенско- фрајзиншке надбискупије, одржан је у периоду од 1. до 3. септембра 15. међународни конгрес римокатоличке фондације „Реновабис“ на тему Аграрни простор у преображају: задаци у Средњој и Источној Европи. У фокусу дискусије су биле структуралне промене које такви процеси преображаја животне средине имају на живот и веру становништва.

Иницијална идеја се састојала од објашњења феномена који је револуционарна 1989. година проузроковала у привредно- политичком преображају Средње и Источне Европе. Депопулација села и аграрног простора има тешке и несагледиве социолошко- културне последице, које су, мора се признати, општи пропратни феномен индустријализације. Она је добила само нову политичку динамику након пада Берлинског зида као симбола комунистичке власти и његове идеолошке планске привреде. То је проузроковало и велике демографске измене у структури становништва, то јест у тежњи ка урбанизацији – са једне стране – и масовном исељавању („бекству са земље“ – Landflucht, што је масовна појава у 20. и 21. веку), као и накнадно откриће аграрног простора и повратка на село односно у природу („Rétour à la nature“ – J. J. Rousseau), са друге. Овај феномен се уочава у вези са тзв. еколошким пројектима и у најновије време са тзв. обновљивом енергијом (Erneuerbaren Energie – Renewable Enеrgy) у вишеструким пројектима у Западној Европи, који би могли бити пример и на подручју Средње и Источне Европе. Динамика индустријализације је принуђивала на мобилност, а привредна и индустријска експанзија на нове капацитете радне снаге: ово је водило ка масовној тежњи руралним пределима. Поразни исход те појаве састојао се у депопулацији села.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф