српски

english


Ксенија Кончаревић

Социолингвистички аспекти полилингвизма сакралних језика у оквирима Pax Slavia Orthodoxa

стране: 53-68

Апстракт

У раду се са социолингвистичког становишта, након увида у референтни теоријско- концепцијски и лонгитудинални оквир проблема, сагледавају изворишта и перспективе очувања полилингвизма сакралних језика у оквирима Pax Slavia Orthodoxa, са посебним освртом на тенденције језичке политике и језичког планирања унутар словенских помесних Православних Цркава током ХХ и на почетку XXI века.

ДОИ:

нема

УДК:

811.163.1'27

преузми пдф