српски

english


Марко Делић

Богдан Лубардић: Философија вере Лава Шестова: апофатичка деконструкција разума

стране: 134-139

Извод

У издању Института за теолошка истраживања Православног богословског факултета, крајем 2010. године објављена је књига „Философија вере Лава Шестова“ аутора Богдана Лубардића. Тематски оквир ове студије одређен је у поднаслову књиге, који гласи: „Апофатичка деконструкција разума и услови могућности религијске философије“. Бавећи се, преко студије случаја, актуелним темама теорије сазнања и философске херменеутике, најпре минуциозним представљањем аспеката Шестовљеве мисли а потом темељним критичким освртом на критику разума коју је предузео руски религијски философ, Богдан Лубардић битно проширује хоризонте позновитгенштајновске и поствитгенштајновске мисли: прве, настајале четрдесетих година у Кембриџу, и друге, настајале после 1953. године, када је из штампе изашла Витгенштајнова књига „Философска истраживања“.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф